Cursus ‘Starten met de valanalyse’ succes!

Geplaatst door: Davy

Op 31 mei volgden twaalf POH’ers, ergotherapeuten en fysiotherapeuten uit Hilversum-Zuid de cursus ‘Starten met de valanalyse’ van veiligheid.nl. De werkgroep Valpreventie heeft het initiatief genomen tot het organiseren van deze cursus. Het doel is het eerder inzetten van begeleiding rondom valpreventie en het goed op elkaar afstemmen van zorg. Met deze cursus zijn er hierin grote stappen gemaakt met elkaar! De werkgroep heeft een stroomschema ontwikkeld, waarin de Valanalyse leidend is. Om de implementatie te borgen is de cursus incompany georganiseerd. Met de valanalyse stel je vast welke factoren ten grondslag liggen aan het verhoogde valrisico. Tijdens de cursus is er geleerd hoe je de valanalyse in de praktijk kunnen inzetten, is er geoefend met het afnemen van de valanalyse en zijn er afspraken met elkaar gemaakt; wie doet wat en hoe we rapporteren we aan elkaar? Direct na de cursus zijn de cursisten praktisch aan de slag gegaan en zijn er al verschillende analyses en rapportages gemaakt.

Hoe gaat de werkgroep Valpreventie de komende tijd verder?
Het stroomschema wordt verder geïntroduceerd in de regio, door contacten te leggen met huisartsen en POH’ers. Verder richt de werkgroep zich op de Valpreventieweek die van 1 t/m 7 oktober plaatsvindt. Zij willen diverse activiteiten organiseren voor inwoners van Hilversum op het gebied van bewegen en valpreventie. Dus heb je een leuk initiatief of een idee, laat het de werkgroep weten!